Ο Αλέξανδρος ενώνει τους Έλληνες

Η Rhythm & Dance Academy στηρίζει ενεργά τη 2η διεθνή επιστημονική συνάντηση με θέμα "Ο Αλέξανδρος ενώνει τους 'Ελληνες"